Styrelsen

Lokaler att hyra

Styrelsen 2021

Ordförande: Morgan Näslund

Kassör: Adam Eliasson

Sekreterare: Vakant

Ledamöter:
Carolin Gradin
Catrin Hofling
Robert Bredin
Adam Eliasson

Suppleanter:
Kristian Nordström
Örjan Berggren
Helene Telin
Vakans

Valberedning:
Örjan Berggren
Carolin Gradin

Vaktmästare:
Carolin Gradin

Uthyrning:
Helene Telin
Tel: 070-318 66 11