Boka

Lokaler att hyra

Varmt välkommen att hyra någon av våra lokaler! Du bokar genom att ringa eller sms:a Helene Telin på 070-318 66 11. 

Priser

Priser som gäller from 2021-02-28:

Medlemsavgifter
50 kr per medlem, 100 kr per familj

Boka lokal
Nedervåningen: 700 kr för medlem, 800 kr för icke medlem
Undantag:
Barnkalas 400 kr
Möten 300 kr
Hyra av både nedervåning en och övervåningen en helg 2200 kr
Hyra av gympasal, bastu 100 kr (tre timmar)

Du hittar info om våra olika lokaler på Rudegården här: Om lokalerna

Bestämmelser för uthyrning

  • Du hyr från kl 13.00 – 13.00 dagen efter om ni inte kommer överens om annat vid bokningen.
  • I samband med att du lämnar tillbaka nyckeln lämnar du även checklistan som du fyllt i när du städat ur lokalen.
  • Uthyrning av festlokalerna görs endast till personer äldre än 30 år. Den person som skriver under kontraktet ska närvara och ansvarar för ordningen i och omkring lokalerna.
  • Inga störande ljud får förekomma efter klockan 01:00 (med hänsyn till Rudegårdens hyresgäster i de två lägenheterna och boende i omkringliggande hus).
  • Lokaler och inventarier ska användas med varsamhet. Eventuella skador anmäls senast påföljande dag genom att meddela uthyraren. Skadorna regleras enligt gällande prislista. 
  • Innan lokalen lämnas ska städning ske inomhus och utomhus enligt ordningsregler och checklista.

Hyreskontrakt, checklista och ordningsregler

Hyreskontraktet – ladda ner här…

Checklistan: ladda ner här…

Ordningsreglerna – ladda ner här…