Historia

Lokaler att hyra

Rude skola 100 år 1909 – 2009 

Enligt den plan för skolorganisation som skolrådet i Tuna församling utarbetade den 22 januari 1882 skulle Hällsjö, Skallböle, Rude och Vattjom utgöra en skolrote. Vid ett sammanträde med skolrådet den 16:e mars 1884 framkom gåvobrev till skolhustomt, utfärdat av hemmansägare Erik Rönnberg och hans fru Märta. Det byggdes ett skolhus om 10x12m med 2 inredda lärosalar i bottenplanet. 

Barnantalet ökade, behovet av en större skola ledde till att den gamla revs för att lämna plats åt den skola som vi har idag, som byggdes 1909.

Återigen minskade barnantalet och skolan lades ner 1961. Ortsbefolkningen fick därefter använda matbespisningen till sammankomster medan skolsalarna utnyttjas som militärförråd, tills Sundsvalls kommun beslöt att sälja skolan.

Rude Intresseförening fick överta fastigheten och därmed ansvaret från den 1:a september 1983. Tack vare en stor arbetsinsats och engagemang av föreningsmedlemmarna har vi tillgång till denna bygdegård.

Bilder

Kommer inom kort.